برنامه امتحانات نوبت اول دبیرستان دهخدا دی ماه سال 1400


ایام هفته

تاریخ
دهم ریاضی
ساعت 8:30
دهم تجربی
ساعت 8:30
یازدهم ریاضی
ساعت
11
یازدهم تجربی
ساعت 11
دوازدهم ریاضی
ساعت
11
دوازدهم
تجربی
ساعت 11
شنبه1400/10/04عربیعربیزبانزبانزبانزبان
یک شنبه1400/10/05
دو شنبه1400/10/06ادبیاتادبیاتعربیعربیعربیعربی
سه شنبه1400/10/07
چهارشنبه1400/10/08زبانزباندینیدینیدینیدینی
پنج شنبه1400/10/09آمادگی دفاعیآمادگی دفاعیتاریختاریخمدیریتمدیریت
جمعه1400/10/10
شنبه1400/10/11
یک شنبه1400/10/12ریاضیریاضیحسابان1ریاضیحسابان2ریاضی
دو شنبه1400/10/13انسان و محیط زیستانسان و محیط زیستبهداشت و ایمنیبهداشت و ایمنی
سه شنبه1400/10/14
چهارشنبه1400/10/15هندسهزیستفیزیکفیزیکفیزیکفیزیک
پنج شنبه1400/10/16
جمعه1400/10/17
شنبه1400/10/18
یک شنبه1400/10/19شیمیشیمیهندسهزیستگسستهزیست
دو شنبه1400/10/20
سه شنبه1400/10/21جغرافیجغرافیعلوم زمینعلوم زمینهویت اجتماعیهویت اجتماعی
چهارشنبه1400/10/22
پنج شنبه1400/10/23دینیدینیادبیاتادبیاتادبیاتادبیات
جمعه1400/10/24
شنبه1400/10/25
یک شنبه1400/10/26فیزیکفیزیکشیمیشیمیشیمیشیمی
دو شنبه1400/10/27
سه شنبه1400/10/28تفکر و رسانهتفکر و رسانهجبر و احتمالهندسه

تذکر:

1.از آوردن هر گونه جزوه کتاب و گوشی موبایل خودداری شود.

2.نیم ساعت قبل از شروع جلسه در مدرسه حضور داشته باشید.

3.زدن ماسک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی الزامی است.

4. با آرزوی موفقیت تمام دانش آموزان در تمام مراحل زندگی.

مدیریت دبیرستان دهخدا: فرخ نجف‌زاده

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در دبیرستان دهخدا

دبیرستان غیر دولتی دهخدا

مؤسسه پسرانه دهخدا با بیش از ۳۰ سال تجربه اولین مرکز آموزشی غیردولتی در سطح استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه می باشد.
این مؤسسه با توجه به پرورش دانش آموزان ممتاز و همکاری با دبیران مجرب جزو یکی از بهترین مدارس مقطع دبیرستان نوبت دوم در شهر ارومیه می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت نام در رشته‌‌های ریاضی و تجربی در دهخدا:

  • معدل بالای ۱۹
  • کپی شناسنامه و کارت ملی پدر، مادر و خودشان
  • برگه هدایت تحصیلی
  • ۴ قطعه عکس۳×۴ جدید

آدرس و شماره تماس

آدرس : پل قویون، خیابان بو علی، کوچه ۱، پلاک ۱۵

تماس: 33449354 – 33469992 – 33466817

برنامه امتحان پایانی نوبت دوم سال تحصیلی 1399-1400

کلاس

ایام هفته
تاریخ امتحان

شروع امتحان
دهم ریاضی

ساعت ۱۰:۰۰
دهم تجربی

ساعت ۱۰:۰۰
یازدهم ریاضی

ساعت ۱۰:۰۰
یازدهم تجربی

ساعت ۱۰:۰۰
دوشنبه۱۴۰۰/۰۲/۲۷ریاضیریاضیحسابانزیست
پنجشنبه۱۴۰۰/۰۲/۳۰دینیدینیعلوم زمینعلوم زمین
یکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۰۲عربیعربیهندسه
چهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۰۵شیمیشیمیشیمیشیمی
شنبه۱۴۰۰/۰۳/۰۸ادبیات و نگارشادبیات و نگارشجبر و احتمالریاضی
دوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۱۰تفکر و رسانهتفکر و رسانهعربیعربی
چهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۱۲زبانزبانزبانزبان
دوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۱۷فیزیکفیزیکفیزیکفیزیک
سه‌شنبه۱۴۰۰/۰۳/۱۸جغرافیاجغرافیاتاریخ تاریخ
پنج‌شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۰آمادگی دفاعیآمادگی دفاعیدینیدینی
شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۲ادبیات ادبیات
دو‌شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴هندسهزیستانسان و محیط زیستانسان و محیط زیست

تذکرات

  • حضور به موقع دانش آموزان در امتحانات الزامی است.
  • مدت امتحان به تشخیص دبیر مربوطه می‌باشد.
  • غیبت در امتحان به منزله صفر خواهد بود.
  • در صورت تشخیص تقلب در حین اصلاح ورقه صفر خواهد بود.

مدیریت دبیرستان دهخدا: فرخ نجف‌زاده